top of page

Blomster i blodet

Blomster i blodet handler om nylig avdøde Laurie Grundts kunstneriske og politiske kamp gjennom de siste 40 år; fra opprør i det borgerlige Bergen på 60-tallet, til livet som aktivistisk kunstner i fristaden Christiania, til den vanskelige hjemkomsten til hjembyen.

 

Her må han igjen i kamp. Denne gang for anerkjennelse som kunstner. Det er en film hvor vi møter et utrettelig og et dypt engasjement hos Laurie Grundt, hvor kunst, menneske og politikk er uadskillelige, samtidig som den siste dans har startet.

 

Gjennom intervjuer og hendelser gjennom Laurie sitt liv i 60 år ønsker vi å danne et unikt bilde av en mann som brenner for å forandre samfunnet til noe annerledes/bedre

gjennom kunstens symbolikk. 

Foruten nytt materiale av Laurie og hans krets de siste 15 årene, bygges filmen rundt Lauries egne kunstfilmer, arkivmateriale fra både hans første tid i Bergen og Christiania og familiens bildearkiv fra hans barndom.

Foto: Rune Schytte, Baldur film

Regi og manus: Rune Schytte, Baldur film

Produsent: Anita Vedå, Smau media

bottom of page