top of page

Oddvar Torsheim - eit portrett (u.a.)

Kunstner og musiker Oddvar Torsheim er en utpreget vestlending - født i Bergen, oppvokst i Naustdal - til utlandet for å søke impulser i København under utdannelsen - siden med et solid ankerfeste og base i Sunnfjord. Gjennom sitt kunstnerliv har han skildret både Vestlandet og Vestlendingen. 

 

I sin bok «Lyst & Last» fra 2018 skriver Lars Elton om Oddvar Torsheim at «det er lett å gå seg vill i møtet med Oddvar Torsheim. Du vil fort måtte stille deg spørsmålet: Er det kunst eller kunstneren som er viktigst?»


For Oddvar er en underholdende og original kunstmaler, men han verner om sin egen personlighet bak sitater, utsagn og spillopper. I dokumentarfilmen «Ideer fra Gud og Djevelen og de fire verdenshjørner» skal vi gjennom samtaler, erindringer, og ikke minst malerier og grafikk, besvare hvem Oddvar Torsheim egentlig er?

bottom of page